Czym jest muzykoterapia?

Jest to forma terapii i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych i nie tylko. Zajęcia takie polegają na uczestnictwie w warsztatach muzycznych i artystycznych. Muzykoterapia jest dziedziną posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej (np. zaburzenia depresyjne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenie osobowości). Jest to forma aktywności artystycznej także dla seniorów i dzieci.

Nasza firma prowadzi takie zajęcia w oparciu o śpiew, rytmikę, zajęcia gry na instrumentach, występy artystyczne czy teatralne.

Zapraszamy do współpracy ośrodki terapii zajęciowej, dzienne i całodobowe, oraz domy seniora!